Information til ansøgere

I forbindelse med rekruttering hos Sixt Danmark A/S behandler vi dine personoplysninger som anført i denne politik. Sixt Danmark A/S er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning.

I den forbindelse benytter vi rekrutteringssystemet HR-ON. Formålet med HR-ON er at lette rekrutteringsprocessen for både dig og Sixt, herunder at gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af dig som kandidat. I forbindelse med brugen af HR-ON modtager Sixt personoplysninger fra kandidater og behandler sådanne personoplysninger som et led i vurderingen af kandidaternes kompetencer og kvalifikationer i forhold til den relevante stilling.
Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet, medmindre du opnår ansættelse hos Sixt Danmark. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
Hvis du tilbydes ansættelse i Sixt Danmark, kan du i nogle tilfælde – afhængig af stillingens karakter blive bedt om at aflevere en kopi af din straffeattest. Denne vil naturligvis også blive behandlet fortroligt.
Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv.
Opbevaring og sletning
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Sixt Danmark A/S, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personlige personalemappe hos os.
Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.
Når du uploader en uopfordret ansøgning eller blot dit cv til vores cv-database, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.
Modtagere
Sixt Danmark benytter rekrutteringssystemet HR-ON til administration af rekrutteringsprocessen. HR-ON er en cloud-tjeneste, som Sixt Danmark i øvrigt har indgået en databehandleraftale med. HR-ON og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning.
Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format (Dataportabilitet) samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

Kontakt
Såfremt du ønsker at udøve nogle af disse rettigheder, eller såfremt du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på:

Sixt Danmark A/S
CVR-nr. 27 97 27 21
Kystvejen 42, 2770 Kastrup
Tlf. 32481100
E-mail: datasecurity@sixt.dk

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby